intercyza przedmalzenska

Intercyza przedmałżeńska

Po zawarciu związku małżeńskiego, zgodnie z obowiązującym Polskim prawem, powstaje pomiędzy ludźmi ustrój wspólności majątkowej. Co to jednak oznacza w rzeczywistości? Mianowicie od tej chwili macie do czynienia nie z jednym (jak większości z was się wydaje), a z trzema odrębnymi majątkami!

 • majątek osobisty męża
 • majątek osobisty żony
 • majątek wspólny

Większość z nas nie decyduje się na sporządzenie intercyzy przedmalżeńskiej, istnieje bowiem ogólnospołeczne przekonanie, że jest to zaprzeczenie miłości i brak zaufania do drugiej osoby. Czy jednak myśl o zabezpieczeniu własnego dobrobytu jest naprawdę czymś złym? 

 

Co po ślubie jest twoje? a co wspólne?

pieniądzeZ pewnością większość osób jest przekonana, że w momencie zawarcia związku małżeńskiego wszystko staje się wspólne i nie ma już żadnych podziałów. Są oni w błędzie, nawet po ślubie każdy z was będzie miał wyłączne prawo do majątku osobistego, który w przypadku rozwodu pozostanie tylko wasz.

Majątek osobisty (czyli dobra osobiste, które mogą pozostać tylko twoje w przypadku rozwodu lub zniesienia wspólności majątkowej)

 • przedmioty majątkowe, które były twoją własnością przed zawarciem związku, są to między innymi mieszkanie, pojazdy, zgromadzone pieniądze, meble, sprzęt RTV i AGD itp.
 • wszelkie przedmioty majątkowe i pieniężne, nabyte przez darowiznę lub w spadku. Dobra te pozostają tylko twoje, nawet gdy otrzymasz je będąc w związku małżeńskim, warunkiem jest że darczyńca lub spadkobierca przekazał je tylko tobie.
 • prawa majątkowe wynikające ze wspólności łącznej podlegającej odrębnym przepisom
 • dobra majątkowe, które służą do zaspokajania własnych potrzeb. Mowa w tym wypadku o przedmiotach takich jak ubrania, biżuteria, kosmetyki, itp
 • prawa niezbywalne, które mogą przysługiwać tylko jednej osobie.
 • prawa majątkowe uzyskane w wyniku wypadku, przez który wypłacone zostanie odszkodowanie za uszkodzenie ciała, czy utratę zdrowia. Nie dotyczy to jednak renty, przyznanej poszkodowanemu.
 • przedmioty majątkowe, otrzymane jako nagroda za osobiste osiągnięcia.
 • wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za działalność zarobkową.
 • prawa autorskie i prawa pokrewne, prawa własności przemysłowej oraz inne prawa twórcy.
 • dobra, które nabyte zostały w zamian za składniki majątku osobistego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.

 

Majątek wspólny

 • pobierane wynagrodzenia za pracę oraz innych działalności zarobkowych.
 • dochody z majątku wspólnego oraz majątku osobistego każdego z małżonków.
 • zgromadzone pieniądze z tytułu funduszu emerytalnego.

wizyta u notariusza

 

Informacje podstawowe

Termin Intercyza jest umowny (nie znajduje się w przepisach prawnych), sporządza go notariusz jeszcze przed ślubem. Warto pamiętać, że rozdzielność majątkową można podpisać także po zawarciu związku małżeńskiego, nie jest to już jednak “intercyza”, a rozdzielność majątkowa. 

Bez znaczenia czy intercyza zostanie podpisana przed ślubem czy po, małżonkowie przez cały czas odpowiedzialni są za zaciągnięte przez jednego z nich kredyty, które służyły do zaspokojenia zwykłych potrzeb rodzinnych. Chodzi o podstawowe zobowiązania takie jak czynsz za mieszkanie w którym przebywają oboje małżonkowie., prąd, gaz, itp.

Majątkiem wspólnym należy gospodarować razem, oboje z małżonków posiadają dostęp do wspólnego konta (chyba że ustalą inaczej). W przypadku poważnych wydatków, wszystkie umowy muszą podpisać razem, dotyczy to przede wszystkim:

 • kupno, sprzedaż, obciążenie wspólnej nieruchomości.
 • przekazaniu darowizny nieruchomości lub drogocennych rzeczy.
 • zaciągania kredytu przez jednego z małżonków.

Po podpisaniu dokumentu, oboje małżonków odpowiada za niego całym swoim majątkiem (mowa tu głównie o zaciąganiu kredytu). Po nowelizacji ustawy z roku 2005 dotyczącej kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, w przypadku otrzymania kredytu przez jednego z małżonków bez wiedzy i zgody drugiej osoby. Komornik nie ma prawa do niczego, co należy do majątku wspólnego.

waga - pieniądze i serce

 

Korzyści intercyzy

 • Największym plusem podpisania intercyzy jest możliwość samodzielnego zarządzania i dysponowania swoim majątkiem. Jest to szczególnie ważne dla osób przedsiębiorczych, które są bardzo aktywne zawodowo, a także dla osób mających na swoim koncie zgromadzony pokaźny majątek. Jeśli chcesz być niezależny finansowo, lubisz poczucie wolności warto zastanowić się nad podpisaniem intercyzy, unikniesz w ten sposób niepotrzebnych problemów i kłótni, zarówno podczas trwania małżeństwa jak i w trakcie rozwodu.
 • Drugim plusem jest na pewno sytuacja, w której to jeden z małżonków popadnie w kłopoty finansowe. Ewentualny dług, będzie ściągany jedynie z majątku osobistego dłużnika, majątek partnera pozostanie nienaruszony, dzięki czemu rodzina będzie zabezpieczona.
 • Jeśli jedna ze stron prowadząca przedsiębiorstwo popadnie w poważne kłopoty finansowe, a z czasem ogłosi upadłość, ściągany dług w przypadku braku intercyzy, obejmuje także majątek wspólny.
 • Umowę majątkową w każdej chwili można rozwiązać i modyfikować, według własnych potrzeb.

 

Wady intercyzy

 • Intercyza nie gwarantuje zawsze uniknięcia odpowiedzialności za długi małżonka wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej. Rozdzielność majątkowa jest skuteczna tylko i wyłącznie w przypadku, gdy zawarcie i rodzaj intercyzy był znany wierzycielowi. Dlatego prowadząc firmę, istnieje obowiązek ujawnienia w ewidencji działalności gospodarczej informacji o istnieniu lub ustaniu wspólności majątkowej. 
 • Największym minusem intercyzy jest obniżenie zdolności kredytowej. Majątek jednego z małżonków nie jest brany pod uwagę, dlatego w celu zwiększenia wiarygodności finansowej, wymagane jest udzielenie poręczenia majątkowego.
 • Ostatnim minusem podpisania intercyzy jest utrata prawa do wspólnego rozliczenia rozliczenia podatku dochodowego. Wspólne rozliczenie w przypadku małych dochodów jednego z małżonków, pozwoliło by na zapłatę mniejszego podatku.

przekazywanie pieniedzy euro

 

Koszt intercyzy

Łączna kwota jaką zapłacicie za intercyzę to 530 zł brutto, w tym (488 zł brutto zostanie u notariusza, a 38 zł brutto to podatek od czynności cywilnoprawnych). Dodatkowo jeśli zdecydujecie się na rozdzielność majątkową w trakcie trwania związku, koszty zostaną zwiększone w/g opisu poniżej:

 • wartość majątku nie przekraczający 3000 zł –  opłata dodatkowa 100 zł 
 • wartość majątku od 3000 zł – 10 000 zł – opłata dodatkowa 100 zł 3% od nadwyżki powyżej 3000 zł
 • wartość majątku od 10 000 zł – 30 000 zł – opłata dodatkowa 310 zł 2% od nadwyżki powyżej 10 000 zł
 • wartość majątku od 30 000 zł – 60 000 zł – opłata dodatkowa 710 zł 1% od nadwyżki powyżej 30 000 zł
 • wartość majątku od 60 000 zł – 1 mln zł – opłata dodatkowa 1010 zł 0,4% od nadwyżki powyżej 60 000 zł
 • wartość majątku od 1 mln zł – 2 mln zł – opłata dodatkowa 4770 zł 0,2% od nadwyżki powyżej 1 mln zł
 • wartość majątku powyżej 2 mln zł – opłata dodatkowa 6770 zł 0,25% od nadwyżki powyżej 2 mln zł, nie więcej jednak niż 10 000 zł

 

Podsumowanie

Warto pamiętać że intercyza nie jest dokumentem, który będzie z nami aż do śmierci. W każdej chwili można ją modyfikować, a nawet rozwiązać. W obu przypadkach, należy dokonywać zmian tylko i wyłącznie w obecności notariusza.

W zależności od kultury, dokument ten jest bardziej powszechny lub mniej. W naszym kraju panuje nadal przekonanie, że to coś “złego”, kojarzy się z chciwością i brakiem zaufania do drugiej osoby. Warto jednak pamiętać, że intercyza może uratować wasze małżeństwo przed upadłością finansową, w przypadku problemów jednego z małżonków (chodzi, głównie o osoby prowadzące przedsiębiorstwo). Decyzja pozostaje zawsze w waszych rękach, należy wziąć pod uwagę wszystkie “za i przeciw”. Obie strony powinny dobrowolnie zgodzić się na jej podpisanie, inaczej może ona przynieść w przyszłości więcej złego niż dobrego.